Nowe ograniczenia dotyczące pracy dodatkowej dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego

W drugim kwartale wynagrodzenia spadły, co skutkuje niższymi limitami dla pracujących "wcześniejszych" emerytów i rencistów od 1 września. Osoby, które dotychczas osiągały zarobki zbliżone do limitu, powinny być szczególnie ostrożne - zauważa Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Czy wiesz, że gazetka polo prezentuje najlepsze promocje?

Bezpieczny niższy próg, który nie ma wpływu na zmniejszenie emerytury ani renty, zostanie zmniejszony o 82,90 zł brutto, a wyższy, który powoduje zawieszenie świadczenia, zostanie obniżony o 154,10 zł brutto.

Co trzy miesiące, czyli w marcu, czerwcu, we wrześniu i grudniu, zmieniają się graniczne kwoty przychodu, które wpływają na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń. Najnowsze limity będą obowiązywać od września do listopada 2023 r. Od września limity będą niższe z powodu obniżenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za drugi kwartał 2023 r. w porównaniu do wynagrodzenia krajowego obowiązującego w pierwszym kwartale 2023 r.

Kowalska-Matis zapewnia, że zarobki do 4 904,10 zł brutto miesięcznie nie będą miały wpływu na obniżenie emerytury ani renty.

Według rzeczniczki, jeśli miesięczny dochód przekroczy 9 107,50 zł brutto, ZUS ma prawo wstrzymać wypłatę renty lub emerytury. Natomiast jeśli dochód wyniesie od 4 904,10 zł do 9 107,50 zł brutto, świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż maksymalne obniżenie.

Maksymalne obniżenie kwoty różni się w zależności od poszczególnych świadczeń i od marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. wynosi: 794,35 zł dla emerytury i renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy, 595,80 zł dla renty z powodu częściowej niezdolności do pracy oraz 675,24 zł dla renty rodzinnej dla jednej osoby.

Czy jest możliwość, że ktoś może pracować dodatkowo bez żadnych ograniczeń?

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, nie muszą martwić się wysokością swoich przychodów. Osoby te mogą dodatkowo pracować bez żadnych ograniczeń. Wyjątek stanowią seniorzy, którym ZUS podwyższył emeryturę do minimalnej kwoty, która wynosi 1588,44 zł brutto od marca 2023 r. Jeśli ich dochód z pracy przekroczy podwyższoną kwotę minimalnej emerytury, wypłacane świadczenie będzie niższe, bez dodatkowej dopłaty do minimum.

Niektórzy renciści, tacy jak inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi, których niezdolność do pracy wynika ze służby wojskowej, oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tego świadczenia, nie podlegają ograniczeniom.

Jeśli osoba otrzymuje rentę rodziną, która jest wyższa kwotowo niż ustalona emerytura z powodu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, może również pracować bez żadnych ograniczeń.

Od 1 stycznia 2022 roku, osoby pobierające renty socjalne również podlegają takim samym zasadom i limitom dotyczącym dorabiania.

 

Nowa gazetka lidl już dostępna!

Leopold Chmielowicz

Specjalista ds. fotografii korporacyjnej.

Zobacz również